BUDAYA SEKOLAH

AMALAN 10 S

  • SOLAT
  • SALAM
  • SENYUM
  • SABAR
  • SYUKUR
  • SEGERA
  • SANTUN
  • SAYANG
  • SERONOK
  • SEPASUKAN